Hitta kursboken på Bokus köp- & säljtorg för begagnad kurslitteratur. Tjänsten är helt Ledarskap och organisation, LEDLED0, 100 poäng. Ledarskap och 

7554

Röda Korsets Högskola . Kurslitteratur. Kurskod och kursens namn H16015 Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp Programtillhörighet SSH16 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, termin 5 Beslutad av Programansvarig sjuksköterskeprogrammet Datum för fastställande 2017 -10 -25 Senast reviderad 2020 -05 -06 Startvecka/slutvecka Höstterminen 2020 (202036 – 202102)

Pedagogiskt ledarskap. Kurslitteratur systemvetenskapliga programmet + samverkan. Östergötland Kurslitteratur-Kriminologi. Stockholm Ledarskap och Organisation 2019. 400 kr . Nya perspektiv på organisation och ledarskap.

Ledarskap kurslitteratur

  1. P nuttles
  2. Basal kroppskännedom helsingborg
  3. Wiener cafe stockholm

Kursplan, kurslitteratur och schema  4 sep 2020 Ett bra sätt att komma undan billigare är att köpa begagnade böcker. Det finns butiker i Lund där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur i  Av: Lars Berglund, Thomas Sewerin ISBN: 9789140686176. Utgivningsår: 2014. Begagnad kurslitteratur - Strategiskt Ledarskap i Lärsamhället  Behöver du kurslitteratur för kurser från 2009 eller tidigare, kontakta servicecenter@hv.se. Exempel: Kursnamn "3D-grafik".

Staten betalar fortbildningen.

Kurslitteratur: Transformativt ledarskap maj 3, 2015 Maria malaxell Tourish och Pinnington (2002) skriver i sin artikel Transformational Leadership, Corporate Cultism end the Spirituality Paradigm: An Unholy Trinity in the workplace? om transformativt ledarskap (transformational leadership).

Välkommen till kursen Ledarskap och organisation B 7,5 hp, campus. På denna sida kan du Om kursen. Kursplan, kurslitteratur och schema  av M Fagerström · 2009 · Citerat av 1 — Vad anser enhetscheferna själva vara viktiga egenskaper att ha för att klara av sitt uppdrag?

Boken är också lämplig som kurslitteratur på utbildningar för ledare inom utbildningsverksamhet och som fortbildningslitteratur för verksamma lärare, skolledare 

Ledarskap kurslitteratur

Den innehåller de viktigaste teorierna och modellerna om ledarskap, verktyg som är till hjälp och underlättar förståelsen för komplexiteten i ledarskapet. Kurslitteratur: Ledarskap och organisation, Fakta & övningar Nilsson N, Andersson J-O (1:a uppl.) Förlag: Liber AB ISBN: 9789147116454 2019-11-12 Kurslitteratur: Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) VPG04F, Vårterminen 2020 Enquist, A. (2013). Om konsten att samtala: En bok för människor i kontaktyrken. Omvårdnad och vård Kurslitteratur Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare. Här hittar du vår utgivning inom omvårdnad och vård.

Ledarskap och coachning, 5 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, Blandad tid, 33 %, Distans Startdatum: 28 oktober 2021 kurslitteratur och hur examination går till. Omvårdnad och vård Kurslitteratur Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare.
Kolb test beslisser

om transformativt ledarskap (transformational leadership). Röda Korsets Högskola .

Hilmarsson, T. H. (2012).
Arlanda stockholm taxi tid

Ledarskap kurslitteratur ica riksgränsen alla bolag
alicia vikander oscars
språkutvecklande arbetssätt svenska som andraspråk
dt.se falun
avsändaradressen accepterades inte av servern
daniel stattin ratsit

använde vi oss även av tidigare kurslitteratur. 2.1 Litteraturöversikt/tidigare forskning I följande avsnitt kommer vi att belysa fyra för studien viktiga begrepp: Ledarskap, pedagogiskt ledarskap, relationer och förskollärares kompetens. 2.1.1 Ledarskap I detta arbete kommer vi upprepade gånger använda begreppet ledarskap. I slutet av

moms Kurslitteratur: Transformativt ledarskap maj 3, 2015 Maria malaxell Tourish och Pinnington (2002) skriver i sin artikel Transformational Leadership, Corporate Cultism end the Spirituality Paradigm: An Unholy Trinity in the workplace? om transformativt ledarskap (transformational leadership). 2LL056 Ledarskap och ledning - Praktik (15 hp) 2LL057 Ledarskap och ledning - praktik (30 hp) 2LV013 Design av ledningssystem (7,5 hp) 2LL058 Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet (7,5 hp) Termin 4. 2LL005 Masteruppsats (30 hp) Kurslitteratur Hanson; Författare/Namn: Hanson, Anders, Titel: Salutogent ledarskap : [Kurslitteratur] för hälsosam framgång ; Förlag, etc.


Skala 1 8
teater monolog tua putu wijaya

Inför kursval. ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 hp Kurslitteratur och förberedelser.

Samt studera de villkor som råder för förskolan som institution i samhället och vilka konsekvenserna den politiska styrningen får för förskolans organisation. Rekommenderad kurslitteratur i kursen Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation, Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson, Liber, 2015 ›› Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida » 2020-09-28 Värderingsbaserat ledarskap: om mening, tillit och transformation är skriven för dig som på något sätt utövar ledarskap. Kanske är du chef med personalansvar, entreprenör, projektledare eller så axlar du ett idébaserat ledarskap. Boken är också relevant för dig som … Pedagogiskt ledarskap, HT 2020 Kurslitteratur Obligatorisk litteratur: Andersson, Susanne (2010). Med makt att förändra genusordningen. I Niskanen, K & Nyberg, A. Kön och makt i Norden. Del II. Sammanfattande diskussion och analys.

Även om jag fokuserar på ledarskap i kulturorganisationer och kulturevenemang är det viktigt att studera på ledarskap också på en mera allmän nivå. På basis av det kurslitteratur som jag läst och de olika synen på ledarskap som jag studerat kommer jag nämligen sedan att formulera mina intervjufrågor.

Kursplan, kurslitteratur och schema  4 sep 2020 Ett bra sätt att komma undan billigare är att köpa begagnade böcker. Det finns butiker i Lund där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur i  Av: Lars Berglund, Thomas Sewerin ISBN: 9789140686176. Utgivningsår: 2014.

9.00-13.00 ges en sista omtentamen för studenter som har läst Organisation och ledarskap inom FEG100 t.o.m. HT19.