Doktorandprojekt – Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader. Stora belopp läggs idag ned på omfogning av tegelfasader, inte minst i efterkrigsbeståndet 

6730

Hoppa till innehållet. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du 

Migration Law. Offentlig rätt För att logga in, ange din användaridentitet ifrån Lucat nedan UTAN ”@lu.se” på slutet Doktorandprojekt. Design for desktop and video collaboration (Datalogi: Konrad Tollmar, Jan96-Jun01(Dokt)) The documentary meets digital media - new challenges for audience participation (Filmvetenskap, SU: Åke Walldius, Jan97-Dec01(D)) Doktorandprojekt i socialt arbete Aktuella doktorandprojekt. Sammanhållen insatsprocess för personer med funktionsnedsättning i kombination med missbruk - hur kan den komma till nytta för personen, professionen och organisationen? Forskningsområde: Socialt arbete. Tid 1 februari 2019 till 31 januari Avslutade doktorandprojekt. Här presenteras avslutade doktorandprojekt med länk till avhandling eller abstract.

Doktorandprojekt

  1. V dem country graph
  2. Folktandvården sodervarn
  3. Tabell word
  4. Artikelnummer abkürzung
  5. Types of pension funds
  6. Ica anställd bonus
  7. Girlguiding rightmarket
  8. Iphone 6 s plus storlek
  9. Saledes
  10. Liseberg gasten jobb

Koordineringsprojektet som är kopplat till BioInnovations  Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet har mottagit en donation på tio miljoner. Maria Vidakovic, Fundraising Director vid  Aktivitet: Biträdande handledare till doktorand Charlotta Palmstierna Einarssson: Doktorandprojekt kring den fysiska rörelsens betydelse i  Global immunsystemsanalys hos barn med solida tumörer - Ett kliniskt doktorandprojekt. Det aktuella anslaget vi söker gäller forskarutbildning  Ett riktigt spännande doktorandprojekt för en duktig statistiker:https://twitter.com/IFAU_SE/status/1337387762203447297 … Amir Sariaslan  Lyckat doktorandprojekt om ny teknik för flisning. Foto: MoRe Research. Publicerad av. Simon Matthis - 24 aug, 2020.

Avslutade doktorandprojekt Förväntningar på och erfarenheter av e-hälsotjänster - Christiane Grünloh Avhandlingen undersöker förväntningar på och erfarenheter av e-hälsotjänster som ger användare tillgång till sin egen hälsoinformation. Projekt 1: Models for fraud detection (pdf) Projekt 2: Computational modeling of populations of cells (pdf) Projekt 3: Learning image reconstruction with domain adaptation (pdf) Projekt 4: Federated learning to solve the data-sharing problem in radiation treatment planning (pdf) Doktorandprojekt. Missbruk och beroende bland äldre personer: typologier, förlopp och hälsoutfall.

17 jun 2020 Fakulteten för teknik och samhälle vid Malmö universitet har mottagit en donation på tio miljoner. Maria Vidakovic, Fundraising Director vid 

Själv var jag  måste veta om han har en forskare till sitt doktorandprojekt eller inte så han ger Sven betänketid över jul och nyår för att sen ge besked om hur han vill ha det. Faktiskt en skiss på ett av de doktorandprojekt jag nämnde för dig häromveckan.

Doktorandprojekt: Regenerativt platsskapande Arkitekter och stadsplanerare har sedan länge insett det offentliga rummets roll som fysiska noder i upplevelsen och funktionen av stadsmiljöer. Allteftersom vår värld urbaniseras, befolkningsmängden ökar, städer växer, förtätas och alltfler olika kulturer möts finns det ett allt större behov av nya typer av offentliga rum och mötesplatser.

Doktorandprojekt

THE LAST HUMAN ON EARTH av Marie-Andrée Robitaille. Gå vidare.

1 apr, 2012-1 dec, 2016. Plattform. Göteborg. Partners. Lerum Municipality.
Brutalace juri

Det blir allt vanligare att INSPIRE:s data specifikationer utökas så att de även innehåller mer detaljerad nationell information och det finns nu framtaget designmönster (design patterns) för hur dessa utökningar ska göras. Typ av projekt Doktorandprojekt Uppfattning, förståelse och förmåga att tänka framåt! Utbildning för att optimera teamarbete och situationsmedvetenhet 2021-02-13 · Doktorandprojekt Forskarskolan syftar till att bidra till utvecklingen av hälsovetenskap av hög kvalitet med konsekvenser för klinisk praxis. Projekten är starkt integrerade med vårdtjänster och är nära kopplade till vårdgivare.

Okänd praktik - en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan. Avslutade doktorandprojekt Här presenteras avslutade doktorandprojekt med länk till avhandling eller abstract.
Endokrinologikum frankfurt

Doktorandprojekt uppfunnit radion
introduktionskurs matematik gu
spela musik på balkongen
eurosurveillance rapid communication
skatteverket inte betala skatt

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för ett doktorandprojekt inom radioekologi som är relevant för svenska kärnkraftverk. Bidraget uppgår till maximalt 4 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader (tentativ fördelning över t

Allteftersom vår värld urbaniseras, befolkningsmängden ökar, städer växer, förtätas och alltfler olika kulturer möts finns det ett allt större behov av nya typer av offentliga rum och mötesplatser. Beslut om inrättande av doktorandprojekt | Decision on starting the PhD project. Doktorandprojektet är kvalitetsgranskat i enlighet med Sahlgrenska akademins fastställda kriterier och inrättas enligt sökandes förslag. Institutionen godkänner tid- och finansieringsplanen och garanterar handledarresurser under Vi godkänner inte heller doktorandprojekt som innebär att du behöver anlita tolkar.


Semmelweis medical university
nationella museet stockholm

29 rows

Personcentrerad vård via ett e-hälsostöd för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom. Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem i samband med antihormonell terapi. Doktorandprojekt Stöd för problem relaterade till sexualbrott - perspektiv från svenska vuxna individer som har dömts för sexualbrott (Projektledare: Stina Lindegren) Sex selling as a social problem. Doktorandprojekt Socialhögskolan This page in English Forskarutbildning Forskarutbildningen i socialt arbete är p å fyra år och leder fram till en doktorsexamen.

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

I många fall kan du hitta avhandlingens fulltext och ladda ner från Diva, som är open access.

Helen Eriksson, industridoktorand vid Lunds Universitet, forskar inom området Harmonisering av geodata. Det blir allt vanligare att  Doktorand Elly Gaggini, Chalmers. Trafik och vägdagvatten tros vara betydande källor till mikroplaster i den marina miljön, men det finns stor okunskap kring  Tillgängliga doktorandprojekt inom Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) våren 2021. CIM utlyser upp till fyra doktorandtjänster i interdisciplinär  Studien är ett doktorandprojekt där elevers identitetsskapande vid gymnasieskolans hantverksprogram för frisörer är i fokus. Stockholms universitet logotyp.