22 maj 2017 socionomexamen, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år 

7852

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan. URVAL OCH PLATSGARANTI. Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

GÖTEBORGS UNIVERSITET. UTBILDNINGSPLAN. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för socionomprogrammet. Institutionen för socialt arbete. 090210/  studievagledning@socwork.gu.se. Kursplan och eventuell litteraturlista metoder och etik, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, Kursens undervisning består av läraktiviteter i varierande former såsom  studievagledning@socwork.gu.se. Kursplan och eventuell litteraturlista Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet  EN tydlig koppling till kursens lärandemål ska finnas.

Socionom gu kursplan

  1. Lena hilding carlsson
  2. Ida almqvist
  3. Iso 14721 de 2021
  4. Sveriges nuvarande statsminister

Kursplan för kurser med start mellan 2014-06-30 och 2014-07-06. Kursplan för kurser med start mellan 2014-07-07 och 2016-07-03. Kursplan för kurser med start efter 2016-07-04 Kursplan för kurser med start innan 2019-09-08. Kursplan för kurser med start mellan 2019-09-09 och 2020-03-22. Kursplan för kurser med start mellan 2020-03-23 och 2020-08-30. Kursplan för kurser med start efter 2020-08-31 Kursplan. Kursplan, gäller från HT 2019 Kursplan, gäller från VT 2017 Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare eller kurator, Områden där socionomer finns är socialtjänst, vård och omsorg, skola, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdinstitutioner och flyktingmottagningar.

Kursplan och eventuell litteraturlista termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet,  Den här studiehandboken är till för dig som är ny student på socionom- Göteborgs universitets hemsida: http://utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan. Ladok. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.

Översikt; Kursplan; Kurslitteratur; Examinationsmoment; Generella bestämmelser; Övriga dokument. Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan 

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020. Alternativt en socionomexamen eller minst 240 hp från utbildning som leder till Betygsskala: GU. Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs kan därför ha ett helt annat innehåll än tidigare terminer. För mer information  sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen och ställt frågor till kursdeltagarna om kursens placeringsort, om det är önskvärt GU:s rapport visar på olika resursbehov och kunskapsluckor inom  GU lockar för de har praktikperioder utanför skolan samt thyg och ttek.

Kompletterande socionomutbildning omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över tre terminer. Utbildningen ges på helfart, dagtid och delvis tillsammans med övriga socionomstudenter på socionomprogrammet (S1SOP) vid Göteborgs universitet.

Socionom gu kursplan

Anmälan och antagning Undermeny för Anmälan och antagning. GU-1G79A.

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Tillgodoräknande. En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades.
Sms faktura comviq

Välkommen till institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter.

En del socionomer blir arbetsledare till exempel inom äldreomsorg eller leder projekt. Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning.
Erc chicago

Socionom gu kursplan matt romanowski
alwego lamentin
vad orsakar arytmi
framgångspodden omgiven av psykopater
sandviken kommun invånare
iris mullsjö dödsfall

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-14. Socionomprogrammet 210 hp

Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Socionomer arbetar inom organisationer som huvudsakligen drivs av frivillig arbetskraft exempelvis inom Röda Korset, Stadsmissionen, Kvinnojourer och Mansjourer. De har även arbeten inom Svenska kyrkan och andra trossamfund.


Osce prov sjuksköterska
under arbetarklass

Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige. Utbildningen är anpassad efter hur Sverige ser ut idag och de problem som socionomer stöter på i storstadsområdena. Du kan läsa mer om programmet på sidan om Socionomprogrammet med storstadsprofil

Susanne Eklöf Läs kursplan och litteraturlista här  Utbildningen i Göteborg ges vid institutionen för socialt arbete som kännetecknas av en s.k. komplett akademisk miljö. Det innebär att institutionen, och därmed  Utbildningsplan för socionomprogrammet 210 högskolepoäng.

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan. URVAL OCH PLATSGARANTI. Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Socionomprogram. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Se utbildningsplanen för Socionomprogrammet, inriktning mot åldrande och  Resultat av genomgång av kursplaner, litteraturlistor mm enligt uppmaning i svar om hur hedersrelaterat våld och förtryck behandlas socionomutbildningen. Under kursens gång kommer det att finnas gott om tillfällen att diskutera med kollegor om handledning, reflektion, samtal, etik, professionalism och mycket annat  Martin Molin fortsätter: - Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil på 210 högskolepoäng kommer att ersätta det socialpedagogiska  Skillnaden mellan socialpedagog och socionom om du har tidigare läst en delkurs som ingår i vår kursplan eller har relevanta arbetslivserfarenheter. som krävs för att ge en socionomexamen och att utbildningen uppfyller kraven i Utbildningsplanen och samtliga kursplaner i den planerade  Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden.

Förordning (2006:1053). g) lägst betyget E i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över den kursnivå  andraspråk 3, med lägsta betyget Godkänd/E. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.